WOO -> ZALOSHOP
Đăng Nhậpsubmit pr MUA...
Bước 1: Upload file csv

Tài khoản chưa đăng nhập hoặc chưa được cấp quyền sử dụng ứng dụng

Upload file .csv từ Woocommerce (các cột: ID, Tên sản phẩm, Mô tả, Giá khuyến mãi, Từ khóa, Hình ảnh)

---------------------------------

Bước 2: Nhập thông tin website & tạo file Link web:
Ngành hàng chính:
Ngành hàng phụ:
Ngành hàng phụ 2:

Hướng dẫn: Copy nội dung file csv xuất vào file zalo.xlsx

---------------------------------

Bước 3: Xem & Xóa các file cũ