Đăng NhậpSo sanh, noi dien thoai, email MUA...

Nhonmy.com... !? Tools ....? SO SÁNH TÌM SỐ / EMAIL TỪ FILE .txt

Số / Email cũ A
Số / Email mới B
Dung lượng < 2Mb, định dạng, mỗi hàng một số di động (VD 0908134772 | 84908134772 | 0120134772 | 84120134772)
Tải file mẫu sodienthoai.txt | email.txt


Bạn có thể yêu cầu bổ sung tính năng thì gọi Mr Mười Call/SMS/Zalo +84 908 134 772 / Tách / Chia số 1 ds thành danh sách 250, 550 số -> http://filesplit.org/

Bạn phải chọn tập tin cần lọc số / email