Nhonmy.com... !? Tools ....? 20 TOOLS WEB

*responsinator
* web test
3.*colormatch
*XML Sitemap
*favicon.cc
*Mã địalý geocoding
*mylivechat-free
*zippyshare.com
*goo.gl
GOOGLE ADWORDS
Kiểm tra từ khóa
Kiểm tra tốc độ web 100/100
Tốc độ tải web 3G
Thân thiện di động
Yêu cầu xem xét tài khoản
Yêu cầu xem xét trang web
Yêu cầu xem xét quảng cáo
Quét virus website
Quét Malware
Thông báo website không virus
Lấy Mã khuyến mại adwords
Kiểm tra trang web truy cập toàn cầu
1. TEST TRÌNH DUYỆT PC, MOBILE, IPAD, IPHONE, NOKIA, SAMSUNG, HTC,...
*1.1 Update link Facebook
*1.2 Update link Zalo
*1.3 responsinator
1.4 iPadpeek
1.5 responsivepx
1.6 quirktools
2. TEST WEB
* 2.1 web test compare
2.2 Page Speed Online
*2.3 Pingdom Tools
2.4 Website Performance
2.5 Show Slow
2.6 Site-Perf
2.7 GTmetrix
2.8 Website Speed
2.9 WebWait
2.10 Webslug
2.11 Performance Test
2.12 Load Impact
2.13 ctaGate SiteTimer
2.14 Web Page Analyzer
2.15 WebPagetest
2.16 Speed Test
2.17 Speed Optimizer
2.18 Performance Scan
2.19 validator.w3.org
2.20 ss-validator
2.21 check RSS
2.23 speed checker
2.24 HTTP Compression
2.25 Which loads faster?
2.26 websiteoptimization
2.27 wp-pipes links_finder
2.28 wp-pipes html_parser
2.29 Xem Lịch sử web archive.org
2.30 Google PageSpeed Insights
2.31 Từ khóa gởi ý: keywordtool.io
2.32 Từ khóa đồng nghĩa: keywordshitter.com
2.33 Google rank checker
2.34 similarweb - Hay
3. COLOR TOOLS - Chon màu chuẩn cho web | 4.CSS tools
* 3.1 colormatch
3.2 pantone-color
3.3 Web-color
3.4 border-radius
* 3.5 Border Radius
3.6 Responsive Menu
3.7 Màu sắc, phong thủy
5. TEST CSS
5.1 CSS Validation
5.2 Check pages
5.3 CSS LINT
 5.4 CSS jigsaw
5.5 security-report
6. KIỂM TRA DOMAIN
6.1 .COM hết hạn
6.2 Tên miền tiếng việt
6.3 network-tools.com
6.4 Fake PageRank
6.5 Thông báo .COM>VNNIC
6.6 Đăng ký tên miền TMĐT
7. PHÂN TÍCH WEB
7.1 opensiteexplorer
7.2 siteexplorer.info
7.3 ahrefs
8. XML Sitemap
* 8.1 XML Sitemap
8.2 xml getrank
8.3 sitemapdoc
8.4 sitemapgenerator
9.favicon .ICO
* 9.1 favicon.cc
9.2 genfavicon.com
9.3 icoconverter
9.4 degraeve.com
10.VIRUS WEBSITE
10.1 web bi nhiễm virus
10.2 report_badware
10.3 sitecheck.sucuri.net
11.Khác
* 11.1 Mã địa lý geocoding
10.3 Spin tools
10.6 Check richsnippets
10.7 mywebsiteworth
10.8 Mã ASSCII > HTML
10.9 Lịch âm dương
10.10 Kiểm tra ADSl
10.11 PDF to HTML
10.12 Fb Keyeset nod32 
10.13 Quản lý thảo luận trên facebook 
10.14 Stream Facebook on PC 
12. RÚT GỌN URL
*12.1 goo.gl
12.2 ruturl.com
12.3 bitly.com
12.4 tinyurl.com
12.5 Moourl.com
12.6 shorl.com
12.7 bridgeurl.com
12.8 fur.ly
12.9 doiop.com
13. FREE UPLOAD / DOWNLOAD
*13.1 zippyshare.com
13.2 dropbox.com
13.3 mediafire.com
13.4 box.com
 13.4 imgur.com (hinh / img)
13.5 clipconverter.cc (download video mp4, u3r
13.6 tạo code video live unica .m3u8

 

15. TOKEN FACEBOOK
15.1 spotify.com
16. FREE CHAT BOX
*16.0 tawk.to
16.1 mylivechat-free
*16.2 vchat.vn - free
16.3 purechat - free
16.4 uhchat - free
16.6 Skype Chat Web
16.7 freshchat.io
16.8 zopim.com
17. THƯ VIỆN WORDPRESS plugins
17.1 dev.wpmudev.org > 20script.ir
17.2 woocommerce languages > cocogalette
17.3 woocommerce languages > neutralcycle
18. RSS | Nhonmy+

18.1 G+ > RSS >gplusrss.comS
18.2 WP > RSS
*18.3 G+ > RSS
*18.4 FB+ > RSS > fbrss
19.Android - VirtualBox

VirtualBox
LG Optimus L5-By-MemberPro
Leapdroid o