Nhonmy.com... !? Tools ....? WOO -> G SHOPING
Đăng Nhậpsubmit pr MUA...
Bước 1: Upload file csv

Tài khoản chưa đăng nhập hoặc chưa được cấp quyền sử dụng ứng dụng

Upload file .csv từ Woocommerce (các cột: ID, Tên sản phẩm, Mô tả ngắn, Mô tả, Giá khuyến mãi, Giá bán thường, Danh mục, Từ khóa, Hình ảnh)
----------------------------------------------------
Bước 2: Nhập link website & tạo file Link web:

/ID /?p=ID /?a=GS&p=ID

Lấy mô tả dài? Không

Ảnh đại diện? Ảnh đầu tiên Ảnh thứ 3

Lấy Gallary ảnh? Không


----------------------------------------------------
Bước 3: Xem & Xóa các file cũ