Nhonmy.com... !? Tools ....? TÌM SỐ ĐIỆN THOẠI TỪ FILE .txt


Dung lượng < 2Mb, định dạng, mỗi hàng một số di động (VD 0908134772 | 84908134772 | 0120134772 | 84120134772)
Tải file mẫu sodienthoai.txt

Bạn có thể bổ sung thêm số đầu số mỗi nhà mạng nếu thấy còn thiếu... liên lạc contact@nhonmy.com | Mr Mười Call/SMS/Zalo +84 908 134 772

- Tách / Chia số điện thoại 1 danh sách 250 số, 550 so -> http://filesplit.org/

Bạn phải chọn tập tin cần lọc số điện thoại