Nhonmy.com... !? Tools ....? Watermark ảnh Banner FB
Đăng NhậpWoo -> Watermark ảnh MUA...
File demo Watermark 1
Upload file .csv từ Woocommerce cho Watermark 1 (các cột: Tiêu đề, Số điện thoại, Website)
----------------------------------------------------
Banner
Màu chữ

Chọn hình Banner


----------------------------------------------------
Avatar

Chọn hình Avatar


----------------------------------------------------
Bước 3: Xem & Xóa các file cũ