News-Local Giấy phép phát hành bản tin nội bộ

Có 1,754 xem - NHONMYgroup 0908134772, Làm hộ giấy phép News-Local Giấy phép phát hành bản tin nội bộ giá 10,200,000 vnđ - trang 1

News-Local Giấy Phép Phát Hành Bản Tin Nội Bộ. Có 1,754 Xem  - trang 1
Lien he mua hang.... 10,200,000đ
Mua ngay →
ID = 1000, Có 1,754 xem

1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thô, Sở Công Thương

2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Cơ quan, tổ chức, pháp nhân

3. Hồ sơ:

- Đơn xin cấp phép.

- Bản sao Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan xin phép xuất bản bản tin (photo có công chứng hoặc chứng nhận của CQNN có thẩm quyền).

- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

- Măng - sét của bản tin (có đóng dấu của đơn vị xin phép).

4. Thời gian giải quyết: 60 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

5. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin.

- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định tại Quy chế xuất bản bản tin ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng  Bộ Thông tin và Truyền thông.

TAGS: giấy phép phát hành bản tin nội bộ, giay phep bao chi, giấy phép bản tin, bản tin nội bộ, giấy phép báo giấy, Cấp giấy phép xuất bản Bản tin,