THỎA THUẬN DỊCH VỤ FACEBOOK (tăng like, quảng cáo)

THỎA THUẬN DỊCH VỤ FACEBOOK (tăng like, quảng cáo)

Căn cứ vào:

- Bộ luật Dân Sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Bộ luật Thương Mại và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Nhu cầu và cơ sở thỏa thuận giữa hai bên.

 

BÊN A: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 194/16 Khu Phố 8, Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Địa Chỉ giao dịch : 1448 Đường 3/2,  Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel: 0908134772  -  | Email: contact@nhonmy.com Website: https://nhonmy.com  

Bên B: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TĂNG LIKE BÀI VIẾT, FANPAGE, QUẢNG CÁO FACEBOOK

Hai bên thoả thuận cam kết với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG

Bên A thực hiện dịch vụ tặng like (thích) cho fanpage, bài viết trên facbook.com theo số lượng like. quảng cáo facebook đã
cam kết với bên B trong "phiếu đăng ký".

ĐIỀU 2: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A
- Cung cấp cho bên B những công việc cần thực hiện, tiến độ thực hiện, dự kiến thời gian bắt đầu like trên facebook

- Phối hợp bên B giám sát quá trình thực hiện cam kết tăng like, quảng cáo facebook cam kết.

- Hoàn lại số tiền tương ứng với chi phí không thực hiện tặng like (thích) cho fanpage, bài viết trên facbook.com theo số
lượng like. quảng cáo facebook đã cam kết.

ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B

- Nhiệm vụ hỗ trợ, tạo mọi đều kiện tốt nhất cho Bên A thực hiện thỏa thuận đúng tiến độ.

- Sau khi ký "phiếu đăng ký dịch vụ" bên B phải cung cấp những thông tin mà bên A yêu cầu.

- Theo dõi & Nhận xét báo cáo từ Bên A trong 02 ngày kể từ ngày bên A gửi báo cáo, nhằm thúc đẩy Bên A thực hiện công việc
đúng tiến độ trong thỏa thuận.

- Trong bất kỳ lý do chủ quan hay khách quan mà Bên B ngưng thỏa thuận mà không phải lỗi của Bên A, thì Bên B coi như vi
phạm thỏa thuận và Bên B phải bị phạt số tiền cho Bên A là.

>>>> 30% trên tổng giá trị thỏa thuận áp dụng cho kể từ khi ký thỏa thuận đến 01 tuần
>>>> 100% trên tổng giá trị thỏa thuận áp dụng cho kể từ khi ký thỏa thuận đến 02 tuần.

- Bên B thanh toán 100% đã ghi trong "phiếu đăng ký dịch vụ" . Trong quá trình thực hiện nếu có chi phí phát sinh & được hai
Bên đồng ý. Bên B có trách nhiệm thanh toán khoản phí phát sinh này.

ĐIỀU 3: CAM KẾT KHÁC

- Tuần được tính là 06 ngày làm việc theo luật lao động Việt Nam ( không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của luật lao
động).

- Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu phát sinh các thỏa thuận khác thì các thỏa thuận đó phải được ghi nhận bằng văn
bản có xác nhận của hai bên và ghi rõ tính liên quan của nó đối với thỏa thuận này.

- Các nội dung khác không ghi nhận tại thỏa thuận này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng bàn bạc thương lượng để giải quyết. Trường
hợp không thể tự giải quyết được thì phải nhờ Tòa án nơi Bên A đặt trụ sở giải quyết theo các quy định pháp luật có liên
quan.

- Thỏa thuận này làm được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để cùng thực hiện.

FBV1 - cập nhật 16/01/2017

 

TAGS:

Quy Định