THỎA THUẬN QUẢNG CÁO CỐC CỐC

THỎA THUẬN QUẢNG CÁO CỐC CỐC

Căn cứ vào:

- Bộ luật Dân Sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Bộ luật Thương Mại và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Nhu cầu và cơ sở thỏa thuận giữa hai bên.

 

BÊN A: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN MỸ

Đại diện : HUỲNH VĂN MƯỜI Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 194/16 Khu Phố 8, Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Địa Chỉ giao dịch : 1448 Đường 3/2,  Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel: 0908134772  -  | Email: contact@nhonmy.com Website: https://nhonmy.com  

Bên B: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO COCCOC

Hai bên thoả thuận cam kết với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THỎA THUẬN

Bên A thực hiện quảng cáo Google cho bên B với nội dung sau:

1.1 Đảm bảo trong mọi thời điểm mà thỏa thuận có hiệu lực, khi cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ tìm từ khóa: “PHIẾU ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO CỐC CỐC” trên trang http://coccoc.com/search

1.3 Thời gian xuất hiện 24/24 ( hoặc 8h tùy theo thỏa thuận trên phiếu đăng ký )

 

ĐIỀU 2. GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

(Ghi cụ thể trong phiếu đăng ký)

 

ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1 QUYỀN HẠN

3.1.1 Bên A yêu cầu Bên B cung cấp đầy đủ thông tin trong thông tin khách hàng trong phiếu đăng ký quảng cáo CocCoc. 

3.1.2 Cung cấp bảng báo cáo cho bên B theo yêu cầu bên B của Điều 4.1.3.

3.1.3 Bên A có quyền yêu cầu bên B tùy biến từ khóa và nội dung trên website bên B phục vụ quảng cáo bên A tốt nhất.

3.1.4 Trong 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày Bên B thanh toán tiền cho Bên A) mà bên A đã thực hiện đầy đủ tại Điều 1, Bên B vẫn muốn kết thúc thỏa thuận thì bên A sẽ thanh tóan tòan bộ số tiền cho bên B theo hình thức tròn tháng / tròn tuần  ( không hòan trả số tiền tháng / tuần  đầu tiên đang thực hiện quảng cáo cho bên B).

3.1.5 Bên A có quyền yêu cầu Bên B đổi từ khóa khác nếu từ khóa bên B cung cấp hoặc là không xuất hiện trên CocCoc, Bên A có quyền yều cầu Bên B thay đổi nội dung quảng cáo nếu nội dung này hoặc là CocCoc không chấp nhận, hoặc là không phù hợp với văn hóa, luật pháp Việt Nam.

3.1.6 Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Bên A đơn phương kết thúc thỏa thuận, Bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho Bên B theo hình thức tròn tháng.

3.2 TRÁCH NHIỆM

3.2.1 Đảm bảo dịch vụ nêu tại Điều 1 luôn được thực hiện đúng.

3.2.2 Thực hiện thay đổi nội dung & từ khóa quảng cáo cho bên B 1 tháng 1 lần. Nội dung thay đổi được bên A nhận qua email. Bên B nên dùng email đã ghi trên  thỏa thuận này để liên lạc với bên A (nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin) . Nhân viên trực tiếp ký kết  thỏa thuận này của bên A chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin này.

3.2.3 Bên A cam kết hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận của Bên B, nếu sau 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày Bên B thanh toán tiền cho Bên A) mà chưa thực hiện tại Điều 1. Trong trường hợp này, thỏa thuận sẽ kết thúc và Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Bên A có trách nhiệm hòan lại tòan bộ số tiền đã nhận bên B.

3.2.4 Bên A có trách nhiệm kiểm tra quảng cáo của bên B trong 1 tháng ít nhất 1 lần, để đảm bảo quảng cáo bên B luôn xuất hiện ở vị trí tốt như cam kết Điều 1.

3.2.5 Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B về việc có sự cố bất kỳ dẫn đến chất lượng Dịch Vụ do Bên A cung cấp không hoạt động hoặc không hoạt động đúng như cam kết, Bên A phải khắc phục xong sự cố có liên quan để đảm bảo chất lượng của Dịch Vụ, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.2.6 Nếu trường hợp lỗi hoàn toàn từ Bên A, Bên A sẽ hoàn trả phần chi phí chưa sử dụng (kể cả chi phí quản lý) cho bên B.

 

ĐIỀU 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1 QUYỀN HẠN

4.1.1 Bên B có quyền thay đổi nội dung quảng cáo 1 tháng 1 lần ( Nếu thay đổi nội dung quảng cáo nhiều hơn 1 lần / tháng thì phải được sự chấp nhận của bên A).

4.1.2 Bên B ngưng thỏa thuận và thông báo trước cho bên A một (01) tháng, nếu bên B đã thanh toán tiền quảng cáo trước cho bên A, thì bên A sẽ hoàn lại phần tiền quảng cáo còn lại cho bên B sau 7 ngày làm việc khi nhận được yêu cầu từ Bên B.

4.1.3 Bên B yêu cầu bên A cung cấp báo cáo qua email theo Ngày, Tuần, Tháng, Quý, Năm (Bên A cung cấp tối đa 2 báo cáo cho 1 mẫu quảng cáo ).

4.1.4 Quảng cáo bên B luôn đảm bảo họat động đúng 30 ngày hoặc 31 ngày / tháng, kể cả thứ 7 và Chủ Nhật. Nếu bên B yêu cầu không họat động thứ 7 và Chủ Nhật thì phải thông báo cho bên A biết để Bên A đều chỉnh không họat động vào những ngày này.

4.2 TRÁCH NHIỆM

4.2.1 Nhiệm vụ hỗ trợ, tạo mọi đều kiện tốt nhất cho Bên A thực hiện thỏa thuận đúng tiến độ. Cử cán bộ kỹ thuật website làm việc với bên A để đưa ra phương án tối ưu hóa website tốt nhất phục vụ cho quảng cáo website tốt nhất ( Cán bộ kỹ thuật này nên làm theo phương án tư vấn kỹ thuật tối ưu hóa website từ các chuyên gia của bên A).

4.2.2 Bên B cần thay đổi từ khóa hoặc nội dung quảng cáo nếu bên A yêu cầu đổi từ khóa theo Điều 3.1.5

4.2.3 Thường xuyên kiểm tra quảng cáo (từ khóa, nội dung xuất hiện,..) . Nếu có quảng cáo không xuất hiện đúng Điều 1 thì báo ngay cho bên A để phối hợp kiểm tra và đều chỉnh như đúng với cam kết của bên A đối với bên B.

4.2.4 Tiến hành thanh tóan các khỏan phí đã ghi trong Điều 2 trước 7 ngày nhằm đảm bảo tỉến độ quảng cáo không bị gián đọan.

4.2.5 Sau khi ký “PHIẾU ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO CỐC CỐC” Bên B phải cung cấp những thông tin mà Bên A.

4.2.6 Nếu có chi phí phát sinh ngoài chi phí đã nêu tại Điều 2.1 và được Bên B đồng ý thanh toán, Bên B sẽ thanh toán khoản phí phát sinh này.

4.2.6 Bên B phải chịu trách nhiệm về : nội dung quảng cáo, từ khóa quảng cáo, nội dung website (trang đích) nếu không phù hợp với văn hóa, luật pháp Việt Nam.,

 

ĐIỀU 5: CAM KẾT KHÁC

5.1 Quảng cáo khách hàng vẫn thực hiện theo đúng Điều 1.3, Bên A thực hiện hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính (từ 8h -17h), Với trong 06 ngày làm việc  /01 tuần theo luật lao động Việt Nam ( không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của luật lao động).

5.2 Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu phát sinh các thỏa thuận khác thì các thỏa thuận đó phải được ghi nhận bằng văn bản có xác nhận của hai bên và ghi rõ tính liên quan của nó đối với thỏa thuận này.

5.3 Các nội dung khác không ghi nhận tại cam kết này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

5.4 Thỏa thuận này chỉ có giá trị pháp lý cùng với thời gian ký phiều đăng ký quảng cáo CocCoc. Thỏa thuận này luôn kèm theo phiếu đăng ký quảng cáo CocCoc.

5.5 Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng bàn bạc thương lượng để giải quyết. Trường hợp không thể tự giải quyết được thì phải nhờ Tòa án của Bên Nguyên đơn có thẩm quyền giải quyết theo các quy định pháp luật Việt Nam. Toàn bộ chi phí xét xử do bên thua chịu.

Thỏa thuận này kèm theo phiếu đăng ký để đảm bảo đúng cam kết của 2 bên.

(Phiên bản V1.2, Viết lần đầu 20/01/2012 - Cập nhật ngày 27.01.20147)

TAGS: THỎA THUẬN QUẢNG CÁO CỐC CỐC

Quy Định