Quy Định Mua Tài Khoản Google Adwords


-           Căn cứ Bộ Luật Dân sự 33/2005/QH của Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005.
-           Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2006.
-           Căn cứ vào nhu cầu & khả năng của hai bên
Hôm nay, ngày ...  tháng ...  năm 2011, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƠN MỸ

Địa Chỉ: 194/16 Đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện Thoại : 08 5407 75 96                   
Fax           : 08 5407 75 97          
Website     : www.nhonmy.com           
Email         : contact@nhonmy.com  
Mã số thuế : 0305684347
Đại diện     : Ông Huỳnh Văn Mười     
Chức vụ   : Giám đốc

Sau đây gọi tắt là “Bên A

Bên B:CÁ NHÂN / DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY
Sau đây gọi tắt là “Bên B

Hai bên thoả thuận ký kết thỏa thuận với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:         NỘI DUNG Bên A cung cấp tài khoản quảng cáo google cho Bên B. 

ĐIỀU 2:         GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  • Phí mở tài khoản MCC : miễn phí
  • Chi phí thanh toán được thỏa thuận dựa trên giá trị mỗi tài khoản, thỏa thuận 2 bên A và B.

ĐIỀU 3:         QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Quyền hạn:

  • Cung cấp tài khoản quản trị quảng cáo Google – cho bên B.
  • Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Bên A đơn phương kết thúc thỏa thuận , Bên A thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cho Bên B chưa sử dụng.
  • Bên A có quyền đương phương kết thúc thỏa thuận với bên B nếu các chiến dịch quảng cáo, từ khóa quảng cáo, website quảng cáo, nội dung quảng cáo vi phạm luật pháp Việt Nam  & Quốc Tế.  Có quyền khóa tài khoản quảng cáo google – Gwords -  & không hoàn lại  chi phí mà bên B đã chuyển cho bên A.
  • Bên A không hoàn lại số dư đã đưa vào tài khoản quảng cáo Google của bên B.

Trách nhiệm

 • Đảm bảo Dịch Vụ nêu tại Điều 1.1 luôn được thực hiện đúng.
 • 1 đổi 1 nếu tài khoản 1 lỗi  (khóa tài khoản, tài khoản không thực hiện quảng cáo, kể từ ngày cấp đến sau 7 ngày không hoạt động...) & số tiền đã sử dụng không vượt quá 500,000 vnđ hoặc nhỏ hơn 30% tổng chi phí hoặc Tài khoản không sử dụng nhiều hơn 1 tên miền.
 • Tài khoản cung cấp cho khách hàng không giới hạn thời gian sử dụng, khách hàng mua hôm này và để tới 1 năm vẫn dùng được bình thường. 
 • Để đảm bảo tài khoản google tốt nhất, khách hàng nên gửi cho chúng tôi từ khóa, nội dung quảng cáo, website quảng cáo, chúng tôi chạy thử tốt thì tiến hành bàn giao tài khoản cho khách hàng.
 • Bào hành mỗi tài khoản thực hiện1 quảng cáo cho 1 tên miền duy nhất (có thể có nhiều mẫu quảng cáo khác nhau cho 1 tên miền ).
 • Hỗ trợ tạo mọi đều kiến tốt nhất (trong khuôn khổ thỏa thuận hai bên) cho bên B thực hiện quảng cáo google hiệu quả.
 • Quảng cáo khách hàng có thể chạy 24/24 giờ, 7 ngày / tuần nhưng Bên A chỉ hỗ trợ Kỹ Thuật vào giờ hành chánh từ 8h – 17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.
 • Bên A thực hiện hoàn tiền lại cho bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục trong đều khoản 4.1.8.

ĐIỀU 4:         QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Quyền hạn

 • Bên B có quyền thêm / xóa  quảng cáo, từ khóa, website quảng cáo
 • Có quyền tự  đều chỉnh nội dung quảng cáo, giá thầu mỗi từ khóa, chi phí quảng cáo hàng ngày.
 • Có quyền tự tạo báo cáo  chiến dịch cho từng khách hàng theo ngày / tháng / quý / năm.
 • Có quyền tự  chọn ngôn ngữ , quốc gia thể hiện quảng cáo của mình.
 • Có quyền tự  chọn quảng cáo của mình thể hiện trên trang tìm kiếm Google hay đối tác Google, hay cả hai đều được.
 • Có quyền yêu cầu bên A đổi tài khoản với số tiền chưa sử dụng trong tài khoản. Nếu tài khoản đang thực hiện quảng cáo mà bị không quảng cáo tiếp được, lỗi không phải của bên A.
 • Nếu tài khoản bên A cung cấp cho bên B không thực hiện được quảng cáo thì bên B có quyền yêu cầu bên A đổi tài khoản tương đương. Bên A có trách nhiệm đổi tài khoản cho bên B nếu tài khoản bên A cho cấp cho bên B chưa phát sinh chi phí quảng cáo.
 • Bên B có quyền yêu cầu bên A hoàn lại số tiền, tương ứng với số tài khoản chưa sử dụng (không bao gồm tài khoản khuyến mãi). Và khách hàng không được dùng tài khoản khuyến mãi. Ví dụ: bên A cấp cho bên B là 5 tài khoản + 1 tài khoản khuyến mãi = 6 tài khoản, khi bên B dùng hết 2 tài khoản và yêu cầu bên thanh toán tiền còn lại thì bên A sẽ thanh toán số tiền tương đương với 3 tài khoản. Bên A thu hồi còn lại là 3 tài khoản + 1 tài khoản khuyến mãi = 4 tài khoản.

 

Trách nhiệm

 • Nhiệm vụ hỗ trợ, tạo mọi đều kiện tốt nhất cho Bên A thực hiện thỏa thuận đúng tiến độ.
 • Mỗi tài khoản bên A cung cấp cho bên B chỉ thực hiện quảng cáo cho 1 chiến dịch tương ứng với 1 tên miền ( được phép thực hiện nhiều nội dung quảng cáo khác nhau, tương ứng với nhiều từ khóa khác nhau, nhưng phải cùng 1 tên miền ).
 • Nếu khách hàng thực hiện nhiều hơn 1 tên miền cho 1 tài khoản dẫn đến Google khóa tài khoản thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đổi tài khoản cho khách hàng hoặc hoàn tiền.
 • Bên B phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung quảng cáo, từ khóa quảng cáo, website quảng cáo trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam  & Quốc Tế.
 • Nếu số tiền trong tài khoản bên B dùng nhiều hơn quy định mà bên A cấp, Bên B có trách nhiệm thanh toán số tiền này = 50%  / tổng chi phí phát sinh.
 • Nếu có chi phí phát sinh ngoài chi phí đã nêu tại Điều 2 và được Bên B đồng ý thanh toán, Bên B sẽ thanh toán khoản phí phát sinh này.

ĐIỀU 5:         QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN  GOOGLE CỦA BÊN A ĐỐI VỚI BÊN B

 

 1. Trong tuần đầu tiên không được tạo ngân sách vượt quá 15% / tổng chi phí  tài khoản được cấp, bạn muốn tăng chi phí phải đợi sau 1 tuần (bước tăng chi phí là 15% cho mỗi tuần kế tiếp).
 2. Trong tuần đầu tiên không được phép đổi từ khóa, nội dung quảng cáo, hay chiến dịch, tên miền, nếu muốn thay đổi hãy thay đổi sau 1 tuần.
 3. Khi tạo 1 chiến dịch nên thêm tối đa là : 10 từ khóa, 2 nội dung quảng cáo, 1 tên miền.
 4. Mỗi tài khoản quảng cáo cho 1 tên miền, chiến dịch duy nhất.
 5. Bên B được phép thay đổi mật khẩu tài khoản, không được phép thay đổi email.
 6. Bên B không được phép truy cập 1 tài khoản trên nhiều máy tính khác nhau (Mỗi tài khoản chỉ truy cập duy nhất 1 máy tính), không được phép dùng proxy nếu chưa có sự đồng ý từ bên A.

Nếu bên B vi phạm ít nhất 1 trong những đều khoản trên thì chúng tôi sẽ không đổi tài khoản cho khách hàng.

 

ĐIỀU 6:          CAM KẾT KHÁC

 

  • 01 Tuần được tính là 06 ngày làm việc theo luật lao động Việt Nam ( không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của luật lao động).
  • Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu phát sinh các thỏa thuận khác thì các thỏa thuận đó phải được ghi nhận bằng văn bản có xác nhận của hai bên và ghi rõ tính liên quan của nó đối với thỏa thuận này.
  • Các nội dung khác không ghi nhận tại thỏa thuận này được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
  • Trong quá trình thực hiện thỏa thuận này, nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên cùng bàn bạc thương lượng để giải quyết.

TAGS:

Quy Định