Tư vấn xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp ICP

Có 67,262 xem - Trang thông tin điện tử tổng hợp (gọi tắt là ICP) là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, - trang 1

Tư Vấn Xin Cấp Giấy Phép Thiết Lập Trang Tin Điện Tử Tổng Hợp Icp. Có 1376 Xem  - trang 1

ID = 951h151, Có 1376 xem
Lien he mua hang.... 12,500,000đ

Trang thông tin điện tử tổng hợp (gọi tắt là ICP) là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

TAGS:

1>