tiếp thị email vẫn còn phù hợp với thời đại

Có 50,110 xem - email thương mại mang lại lợi nhuận khổng lồ, khoảng 43,62 USD thu về cho mỗi USD chi ra - trang 1

Tiếp Thị Email Vẫn Còn Phù Hợp Với Thời Đại. Có 1160 Xem  - trang 1

ID = 645h84, Có 1160 xem
Lien he mua hang.... 550,000đ

 Nhiều nhà tiếp thị đã phân vân “Có phải việc dùng tiếp thị email vẫn còn phù hợp với thời đại?”. “Thời đại” ở đây là sự bùng nổ của các mạng xã hội và tin nhắn di động. Thực tế cho thấy, tiếp thị email vẫn là công cụ hiệu quả đối với các nhà tiếp thị. Một điều tra cho thấy, email thương mại mang lại lợi nhuận khổng lồ, khoảng 43,62 USD thu về cho mỗi USD chi ra. Email vẫn cho phép các thương hiệu tạo ra khách hàng tiềm năng, khách hàng trung thành một cách hiệu quả với chi phí thấp. Những người kinh doanh sử dụng email để liên lạc với nhau, không phải qua Tweets hay Facebook. Bên cạnh đó, email marketing bổ sung hiệu quả cho tiếp thị truyền thông xã hội.

TAGS:

1>