Giải pháp Email được hiểu là giải pháp tích hợp giữa email của doanh nghiệp

Có 50,110 xem - Giải pháp Email được hiểu là giải pháp tích hợp giữa email của doanh nghiệp - trang 1

Giải Pháp Email Được Hiểu Là Giải Pháp Tích Hợp Giữa Email Của Doanh Nghiệp. Có 791 Xem  - trang 1

ID = 640h89, Có 791 xem
Lien he mua hang.... 550,000đ

Giải pháp Email được hiểu là giải pháp tích hợp giữa email của doanh nghiệp và hệ thống Email của Google (Gmail). Theo đó các doanh nghiệp có thể sử dụng địa chỉ Email của chính doanh nghiệp mình ngay trên hệ thống server mail của Google với dung lượng lưu trữ vô cùng lớn là 10 GB hoặc 25G dữ liệu/01 account Email

TAGS:

1>