WordPress là gì?

Có 67,262 xem - WordPress là hậu duệ chính thức của b2/cafelog, được phát triển bởi Michel Valdrighi. Cái tên WordPress được đề xuất bởi Christine Selleck, một người ban của nhà phát triển chính Matt Mullenweg. - trang 1

Wordpress Là Gì?. Có 3618 Xem  - trang 1

ID = 474h24, Có 3618 xem
Lien he mua hang.... 12,500,000đ

WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL). WordPress là hậu duệ chính thức của b2/cafelog, được phát triển bởi Michel Valdrighi. Cái tên WordPress được đề xuất bởi Christine Selleck, một người ban của nhà phát triển chính Matt Mullenweg.

TAGS: wordpress, lập trình web với wordpress, thiết kế web với wordpress,

1>