email marketing amazon

Có 50,110 xem - Với mong muốn giúp các bạn đang kinh doanh nói chung và các đang sử dụng email marketing nói riêng phát huy được thế mạnh của công cụ này, tôi đã tìm ra host trên và nhận thấy đây là host gửi email có hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất. - trang 1

Email Marketing Amazon. Có 184691 Xem  - trang 1

ID = 3495h83, Có 184691 xem
Lien he mua hang.... 550,000đ

Email Marketing Amazon - Giải quyết khó khăn lớn nhất khi dùng phần mềm gửi email.

Bất cứ ai khi dùng phần mềm gửi email marketing đều gặp phải khó khăn lớn nhất là:

+ Làm sao gửi được nhiều email tự động mà không bi chặn?

+ Làm sao để email của mình vào inbox với tỷ lệ cao?

+ Làm sao để gửi email với tốc độ nhanh?

Đáp án cho những câu hỏi trên là ta phải thuê host để gửi email nhưng host trong nước đa phần là chậm, cho gửi số lượng ít trong 1 ngày và vào inbox không cao. Hơn nữa chỉ cấu hình host được với một số phần mềm gửi email nhất định và chi phí thuê cũng rất cao. Vấn đề này đã được giải quyết với đáp án đúng nhất là dùng host AMAZON. Đây là host nước ngoài cho phép gửi email với tốc độ nhanh, tỷ lệ vào inbox cao, có thể cấu hình cho mọi phần mềm gửi email và được gửi tới 10000 email/ ngày với chi phí rất thấp. Có thể khẳng định đây là host hiệu quả nhất cho việc email marketing.

Với mong muốn giúp các bạn đang kinh doanh nói chung và các đang sử dụng email marketing nói riêng phát huy được thế mạnh của công cụ này, tôi đã tìm ra host trên và nhận thấy đây là host gửi email có hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất.

TAGS: Email Marketing, Amazon,

1>