Bảng giá dịch vụ Email doanh nghiệp

Có 0 xem - Hệ thống máy chủ mạnh đảm bảo sự ổn định 99% uptime của hệ thống mail, Cấp trên kiểm soát thư đến/thư đi của nhân viên - trang 1

Bảng Giá Dịch Vụ Email Doanh Nghiệp. Có 1284 Xem  - trang 1

ID = 3485h88, Có 1284 xem

Bảng giá dịch vụ Email doanh nghiệp? Dịch vụ Email doanh nghiêp phù hợp với các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng mail để trao đổi và liên lạc với các đối tác, khách hàng, với một hệ thống máy chủ riêng biệt chỉ dành cho ứng dụng Email.Sử dụng dạng tên miền thương hiệu riêng của công ty email@tenmiencongty.com, Hệ thống filter chặn spam, scan virus và hệ thống trả lời email tự động, Hệ thống máy chủ mạnh đảm bảo sự ổn định 99% uptime của hệ thống mail, Cấp trên kiểm soát thư đến/thư đi của nhân viên

TAGS:

1>