Em muốn quảng cáo trên web thì phải làm thế nào?

Có 98,832 xem - Muốn quảng cáo trên các website khác, bạn cần contact với các website đó, hoặc thông qua các nhà khai thác quảng cáo trên website mà bạn muốn đăng quảng cáo - trang 1

Em Muốn Quảng Cáo Trên Web Thì Phải Làm Thế Nào? . Có 4701 Xem  - trang 1

ID = 1272h4, Có 4701 xem
Lien he mua hang.... 358,000đ

Muốn quảng cáo trên các website khác, bạn cần contact với các website đó, hoặc thông qua các nhà khai thác quảng cáo trên website mà bạn muốn đăng quảng cáo. Thông tin này dễ dàng tìm thấy được trên tất cả các website có khai thác quảng cáo nhé!
Ví dụ: quảng cáo trên kenh14, dantri, bạn có thể liên hệ với Admicro. Vào thẳng website cũng sẽ tìm được contact ngay nhé!

TAGS: đăng quảng cáo qua website, đăng quảng cáo thanh niên, đăng quảng cáo tuổi trẻ, đăng quảng cáo vnexpress, đăng quảng cáo dantri, đăng quảng cáo 24h,

1>