Quảng cáo

Có 98,832 xem - Quảng cáo là một trong những công cụ chủ yếu mà các công ty sử dụng để hướng thông tin thuyết phục vào người mua và mục tiêu công chúng - trang 1

Quảng Cáo. Có 5466 Xem  - trang 1

ID = 1265h97, Có 5466 xem
Lien he mua hang.... 358,000đ

Quảng cáo là một trong những công cụ chủ yếu mà các công ty sử dụng để hướng thông tin thuyết phục vào người mua và mục tiêu công chúng. Quảng cáo là việc người bán sử dụng các phương tiện truyền thông có trả tiền để truyền đi thông tin thuyết phục về sản phẩm dịch vụ hay tổ chức của mình, và là một công cụ khuyến mãi rất hiệu lực.

TAGS: quảng cáo qua website, quảng cáo thanh nien, quảng cáo theo từ khóa, quảng cáo tìm kiếm google, quảng cáo trang đầu google,

1>