Cách đăng ký chạy google theo từ khóa

Có 98,832 xem - Bạn muốn chạy google theo từ khóa?! rất đơn giản chỉ cần bạn (1) xác định được những từ khóa mà khách có thề tìm trên google thấy quảng cáo của bạn. - trang 1

Cách Đăng Ký Chạy Google Theo Từ Khóa. Có 5756 Xem  - trang 1

ID = 1248h3, Có 5756 xem
Lien he mua hang.... 358,000đ

Bạn muốn chạy google theo từ khóa?! rất đơn giản chỉ cần bạn (1) xác định được những từ khóa mà khách có thề tìm trên google thấy quảng cáo của bạn. (2) bạn cung cấp cho chúng tôi nội dung quảng cáo, trang web liên kết đến quảng cáo. (3) Chúng tôi chỉ cần 2 phút thì quảng cáo của bạn xuất hiện trên google đúng như mong muốn.

TAGS: đăng ký chạy google, đăng ký google,

1>